Przejdź do treści strony

"Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o.

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o majątku spółki

Aktualnie:

Kapitał zakładowy w wysokości: 30 678 000,00 zł (trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Łączna ilość udziałów: 30 678 (trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych każdy.

Łączna wartość wszystkich udziałów: 30 678 000,00 zł (trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Zastaw na udziałach, użytkowanie udziałów: na udziałach ustanowiono zastaw do wysokości kapitału 2.285.000,00 zł. Liczba udziałów obciążonych zastawem 2.285 - zastaw na rzecz Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu bez prawa głosu - postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2015 roku - wpis do rejestru zastawów.

Metryczka
 • wytworzono:
  11-05-2014
  przez: Natalia Palica
 • opublikowano:
  11-05-2014 19:15
  przez: Wojciech Miszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  28-02-2020 08:42
  przez: Magdalena Traczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  odwiedzin: 2661
Dane adresowe:

"Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o.
47-330 Zdzieszowice
ul. Wschodnia 2

Dane kontaktowe:

fax: 77 544 96 54
e-mail: bok@wik.zdzieszowice.pl
strona www: wik.zdzieszowice.pl