Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o majątku spółki

Aktualnie:

Kapitał zakładowy w wysokości: 30 728 000,00 zł (trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).

Łączna ilość udziałów: 30 728 (trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych każdy.

Łączna wartość wszystkich udziałów: 30 728 000,00 zł (trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).

Zastaw na udziałach, użytkowanie udziałów: na udziałach ustanowiono zastaw do wysokości kapitału 2.285.000,00 zł. Liczba udziałów obciążonych zastawem 2.285 - zastaw na rzecz Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu bez prawa głosu - postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2015 roku - wpis do rejestru zastawów.