Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności "Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest między innymi:

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • usługi sanitarne i pokrewne,
  • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

 

Terenem podstawowej działalności firmy jest Miasto i Gmina Zdzieszowice, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem naszej gminy.

 

Przedsiębiorstwo prowadzi również działalność w zakresie:

  • usług oczyszczania i zimowego utrzymania dróg.
  • usług związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych.
  • usług w zakresie usuwania awarii oraz remontów nieruchomości stanowiących własność gminy

Aktualnie obowiązujące taryfy

Decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach znak GL.RZT.70.22.2023 od dnia 26.05.2023 r. wprowadzona zostaje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice na okres od 26.05.2023 r. do 25.05.2026 r.

PDFDecyzja i taryfa GL.RZT.70.22.2023.pdf (1,77MB)

Zatwierdzona taryfa została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w dniu 18.05.2023 r.

PDFTaryfa obowiązująca od 26.05.2023 do 25.05.2024.pdf (315,40KB)

PDFTaryfa obowiązująca od 26.05.2024 do 25.05.2025.pdf (314,92KB)

PDFTaryfa obowiązująca od 26.05.2025 do 25.05.2026.pdf (314,47KB)