Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności "Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest między innymi:

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • usługi sanitarne i pokrewne,
  • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

 

Terenem podstawowej działalności firmy jest Miasto i Gmina Zdzieszowice, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem naszej gminy.

 

Przedsiębiorstwo prowadzi również działalność w zakresie:

  • usług oczyszczania i zimowego utrzymania dróg.
  • usług związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych.
  • usług w zakresie usuwania awarii oraz remontów nieruchomości stanowiących własność gminy.