Przejdź do treści strony

"Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o.

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności "Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. zgodnie ze statutem jest między innymi:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • usługi sanitarne i pokrewne,
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

 

Terenem podstawowej działalności firmy jest Miasto i Gmina Zdzieszowice, usługi specjalistyczne świadczymy również poza terenem naszej gminy.

 

Przedsiębiorstwo prowadzi również działalność w zakresie:

 • usług oczyszczania i zimowego utrzymania dróg.
 • usług związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych.
 • usług w zakresie usuwania awarii oraz remontów nieruchomości stanowiących własność gminy.
Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2017
  przez: Natalia Palica
 • opublikowano:
  01-12-2017 11:14
  przez: Wojciech Miszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  18-11-2019 14:13
  przez: Magdalena Traczyk
 • podmiot udostępniający:
  "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o.
  odwiedzin: 1848
Dane adresowe:

"Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o.
47-330 Zdzieszowice
ul. Wschodnia 2

Dane kontaktowe:

fax: 77 544 96 54
e-mail: bok@wik.zdzieszowice.pl
strona www: wik.zdzieszowice.pl