Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Tryb działania

Tryb działania

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. realizuje swoje podstawowe zadania głównie na rynku lokalnym (Gmina Zdzieszowice) zgodnie z zezwoleniem Burmistrza Miasta Zdzieszowice na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 5.02.2009 Nr In III 7032-1/09. i w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa obowiązujące na terytorium RP w tym w szczególności m.in.:

 • ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2019, poz.505 z późn. zm.)
 • ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2019 poz. 1437)
 • ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.)
 • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz 1396 z późn. zm.)
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Zdzieszowice zatwierdzony Uchwałą Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r. 
 • Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RET.070.7.20.2018.EK z dnia 24 kwietnia 2018 r. zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice na okres 3 lat.

 

Działalność Spółki Wodociągi i Kanalizacja jest realizowana m. in. na podstawie planów, które są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą i Właściciela Spółki - Burmistrza miasta Zdzieszowic.

 

Zadania wynikające z planów są wykonywane przez poszczególne działy, zgodnie z ich kompetencjami, o podziale zadań pomiędzy poszczególne działy decyduje Prezes Spółki lub Prokurent.

Do podpisywania pism oraz składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.

Kierownicy uprawnieni są do podpisywania pism i korespondencji:

 • informacyjnej, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę państwową lub służbową,
 • nieposiadających charakteru decyzji,
 • w sprawach typowych na formularzach,
 • wynikających z zarządzeń, poleceń i decyzji Prezesa Zarządu.

Prawo udzielania informacji na zewnątrz przysługuje Prezesowi Zarządu, zaś o pracy poszczególnych komórek – ich kierownikom, po uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Zarządu, który może też upoważnić innego pracownika Spółki. Informowanie interesantów przez pracowników może dotyczyć wyłącznie spraw z ich zakresu działania.

 

 

 

 

 • Opublikował: Wojciech Miszkiewicz, data publikacji: 01-12-2017 11:52
 • Modyfikował: Magdalena Traczyk, data modyfikacji: 26-11-2019 15:02
 • Podmiot udostępniający: "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o.
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Natalia Palica
 • Data wytworzenia: 01-12-2017
 • Ilość wyświetleń: 1006
 • Link do strony: http://bip.wik-zdzieszowice.pl/45/62/tryb-dzialania.html
 • Opublikował: Wojciech Miszkiewicz, data publikacji: 01-12-2017 11:52
 • Modyfikował: Magdalena Traczyk, data modyfikacji: 26-11-2019 15:02
 • Podmiot udostępniający: "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o.
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Natalia Palica
 • Data wytworzenia: 01-12-2017
 • Ilość wyświetleń: 1006
 • Link do strony: http://bip.wik-zdzieszowice.pl/45/62/tryb-dzialania.html
 • Data publikacji: 01-12-2017 11:52 przez: Wojciech Miszkiewicz
 • Data modyfikacji: 26-11-2019 15:02 przez: Magdalena Traczyk
 • Podmiot udostępniający: "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o.
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Natalia Palica
 • Data wytworzenia: 01-12-2017
 • Ilość wyświetleń: 1006
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  26-11-2019, godz. 15:02:09
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Traczyk
 •  
  18-11-2019, godz. 14:09:17
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Traczyk
 •  
  23-11-2018, godz. 09:50:44
  Modyfikacja strony przez: Agnieszka Thiel
 •  
  05-04-2018, godz. 13:32:03
  Modyfikacja strony przez: Wojciech Miszkiewicz
 •  
  05-04-2018, godz. 13:24:48
  Modyfikacja strony przez: Wojciech Miszkiewicz
 •  
  01-12-2017, godz. 15:27:57
  Modyfikacja strony przez: Natalia Palica
 •  
  01-12-2017, godz. 14:53:45
  Modyfikacja strony przez: Natalia Palica
 •  
  01-12-2017, godz. 12:25:06
  Modyfikacja strony przez: Wojciech Miszkiewicz
 •  
  01-12-2017, godz. 12:20:57
  Modyfikacja strony przez: Wojciech Miszkiewicz
 •  
  01-12-2017, godz. 12:13:39
  Modyfikacja strony przez: Wojciech Miszkiewicz
 •  
  01-12-2017, godz. 11:52:28
  Modyfikacja strony przez: Wojciech Miszkiewicz
Dane adresowe:

"Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o.
47-330 Zdzieszowice
ul. Wschodnia 2

 

tel.: 77 544 59 41
fax: 77 544 96 54
e-mail: bok@wik.zdzieszowice.pl