Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Klienci,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ponownie informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych (w skrócie ADO) jest Spółka: „Wodociągi i Kanalizacja  sp. z o.o.” z siedzibą: ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice. Kontakt mailowy: bok@wik.zdzieszowice.pl lub telefonicznie: +48 77 544 59 41, +48 534 710 346.

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się z nim skontaktować poprzez kontakt mailowy: iodo@wik.zdzieszowice.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

- w związku z realizacją umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

- w celu wykonania obowiązków określonych prawem (obowiązek prawny, rachunkowy, archiwizacyjny), wynikających w szczególności z prawa podatkowego i rachunkowego,

- w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w celu kontaktowania się z klientami w sprawach związanych z umową),

- w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem, a klientem jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy.

Odbiorcą danych osobowych będą: „Wodociągi i Kanalizacja  sp. z o.o.” z siedzibą: ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

W zakresie realizacji działalności Spółki dane mogą zostać udostępnione Gminie Zdzieszowice – Właścicielowi Spółki, oraz podmiotom lub organom, które są upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz zawartych umów.

Podane dane są przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w pozostałych przypadkach, w tym, prawnie uzasadnionych celów Administratora, do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.

Zgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do swoich danych,

- wprowadzania zmian/poprawek jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,

- usunięcia swoich danych,

- ograniczeń w przetwarzaniu (w określonych przypadkach),

- sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

- łatwej przekazywalności danych,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanej RODO i/lub Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U 2018, poz. 1000).

Państwa dane nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – czyli poza unię Europejską, ani do organizacji międzynarodowych.

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Elżbieta Miszkiewicz

e-mail: iodo@wik.zdzieszowice.pl

tel.: 606 122 601